HISTORIA FIRMY

Początki tradycji przetwórstwa warzywno-owocowego w naszym zakładzie datują się na rok 1886, kiedy to w ciągu kilku miesięcy powstał zakład zbudowany przez ziębickiego kupca Carla Gottfried Seidel, jako odpowiedź na wielki urodzaj owoców i warzyw w okolicy. W roku 1888 fabryka została rozbudowana, a w 1898 roku wyprodukowano tu pierwszą w Europie i jedną z pierwszych na świecie puszek z żywnością.

Zakład przechodził różne koleje losu, zmieniał właścicieli, ale nie zaprzestał nigdy produkcji warzyw i tym samym jest jednym z najdłużej działających bez przerwy zakładów przetwórstwa warzywnego w Europie.

historia firmy - Masfrost

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

Współczesne wyzwania

W latach 2013-2015 przeprowadzono całkowitą przebudowę i modernizację zakładu, w tym też czasie zrezygnowano z produkcji żywności w puszkach i skupiono się wyłącznie na produkcji warzyw mrożonych. Obecnie fabryka w Ziębicach zalicza się do jednych z największych i najnowocześniejszych zakładów zajmujących się przetwórstwem i mrożeniem warzyw w Polsce.

Obecnie możliwości produkcyjne fabryki sięgają blisko 35 tys. ton mrożonych warzyw rocznie, a zgodnie z realizowanym obecnie planem rozbudowy i modernizacji zakładu, w najbliższych latach moce produkcyjne sięgną rocznie blisko 50 tysięcy ton produktów mrożonych.