home-silder-masfrost-producent-mrozonki

mrożone warzywa
i mieszanki
warzywne

Mrożone warzywa - masfrost

Warzywa przetwarzane
i mrożone natychmiast
po zbiorze, dzięki czemu
zachowują swoje wartości
odżywcze i stanowią bazę
zdrowej diety!


MASFROST jest producentem wysokiej jakości mrożonych warzyw oraz mieszanek warzywnych. Naszymi sztandarowymi produktami jest mrożony zielony groszek, kukurydza ziarno, fasola cięta oraz warzywa korzenne. Nasz zakład produkcyjny w Ziębicach zlokalizowany jest około 60 km od Wrocławia, 20 km od granicy czeskiej i ok. 200 km od granicy niemieckiej. Miejsce to posiada bardzo długą tradycję produkcji warzyw – początki zakładu notuje się na rok 1886 roku. Tym samym jesteśmy jednym z najstarszych, o ile nie najstarszym zakładem przetwórstwa owocowo – warzywnego w Polsce.

Zgodnie z przekazami, tutaj została wyprodukowana pierwsza w Europie puszka z żywnością. Zakład od lat podlegał bardzo intensywnym procesom modernizacyjno-inwestycyjny, które pozwoliły nam na znaczne zwiększenie możliwości przetwórczych fabryki przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji. Zainstalowane są kompletne linie do produkcji grochu, fasoli, kukurydzy i warzyw korzennych oraz linie do pakowania w opakowania hurtowe i detaliczne.

mapka

STRATEGICZNA
LOKALIZACJA

NASZĄ MOCNĄ STRONĄ JEST LOKALIZACJA
ZAKŁADU NA ROLNICZYCH TERENACH POŁUDNIOWEJ
POLSKI dzięki czemu zyskujemy:

  • Unikalny mikroklimat regionu mający wpływ na wydłużony okres trwania zbioru naszych strategicznych produktów takich jak groch, kukurydza i fasola w porównaniu z innymi rejonami Polski, ze względu na lokalizację w rejonie Kotliny Kłodzkiej.
  • Tereny typowo rolnicze, z glebami o wysokiej klasie bonitacji.
  • Tereny czyste ekologicznie.
  • Wielopokoleniowa tradycja, wiedza i umiejętności uprawy warzyw.
  • Istnienie bardzo dużych gospodarstw rolnych, które dysponują areałami od 1,5 do 4,5 tys. ha.
  • Plantatorzy wyposażeni w najnowszy sprzęt agrotechniczny.

NIEUSTANNE PODNOSZENIE
BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI PRODUKCJI

Od lat najważniejsza jest dla
nas jakość i bezpieczeństwo
naszej produkcji

W całym procesie produkcyjnym, od momentu pozyskiwania surowca do dystrybucji wyrobów gotowych, przykładana jest szczególna uwaga do zapewnienia bezpieczeństwa produktu. Posiadamy standardy jakości BRC i IFS. Wszystkie wprowadzone w firmie systemy są certyfikowane corocznie przez TÜV Rheiland

Bezpieczeństwo produkcji - Masfrost
Bezpieczeństwo produkcji - Masfrost

Współpraca z dostawcami
surowca oparta jest o wieloletnie
umowy kontraktacyjne

W celu zapewnienia wysokiej i powtarzalnej jakości surowca rolnicy zobowiązani są do przestrzegania rygorystycznych wymagań w zakresie zakupu nasion, planów wysiewów i zbiorów, ustaleń w zakresie doboru oraz ilości używanych środków ochrony roślin i nawozów. Cały proces uprawy strategicznych surowców takich jak groch, kukurydza i fasola, od momentu przygotowania stanowisk i zasiewu, do zbioru, jest w całości kontrolowany i nadzorowany przez nasz dział agro. Posiadamy własne kombajny do zbioru grochu, fasoli i kukurydzy.