O firmie

Jesteśmy producentem mrożonych warzyw i owoców.


MASFROST jest producentem mrożonych warzyw, mieszanek warzywnych. Nasz asortyment jest też uzupełniany w zależności od potrzeb produkcją owoców i mieszanek owocowych.

Zakład produkcyjny w Ziębicach produkuje mrożone warzywa. Zlokalizowany jest około 60 km od Wrocławia, 20 km od granicy czeskiej i ok. 200 km od granicy niemieckiej. Miejsce to posiada jeszcze dłuższą tradycję produkcji warzywnej bo zakład powstał w 1886 roku i tym samym jest jednym z najstarszych, o ile nie najstarszym zakładem przetwórstwa owocowo – warzywnego w Polsce. Zgodnie z przekazami, tutaj została wyprodukowana pierwsza w Europie puszka z żywnością.

Zakład od lat podlegał bardzo intensywnym procesom modernizacyjno-inwestycyjny, które pozwoliły na znaczne zwiększenie możliwości przetwórczych zakładu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji. Zainstalowane są kompletne linie do produkcji grochu, fasoli, kukurydzy i warzyw korzennych oraz linie do pakowania w opakowania hurtowe i detaliczne.


Z dobrej strony

Naszą mocną stroną jest lokalizacja zakładu


Jesteśmy idealnie rozmieszczeni pod kątem pozyskania strategicznych surowców takich jak groch, kukurydza, fasola:
 • tereny typowo rolnicze, z glebami o wysokiej klasie bonitacji, czyste ekologicznie
 • obszary o bardzo dobrym klimacie do uprawy warzyw
 • istnienie bardzo dużych farm rolnych, które dysponują areałami od 1,5 do 4,5 tys. ha
 • plantatorzy wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt agrotechniczny
 • długoletnia tradycja, wiedza i umiejętność uprawy warzyw
 • Paralaksa tła
   

  Współpraca z dostawcami surowca oparta jest o wieloletnie umowy kontraktacyjne

  W celu zapewnienia wysokiej jakości surowca rolnicy zobowiązani są do przestrzegania rygorystycznych wymagań w zakresie zakupu nasion, planów wysiewów i zbiorów, ustaleń w zakresie doboru oraz ilości używanych środków ochrony roślin i nawozów. Cały proces uprawy strategicznych surowców takich jak groch, kukurydza i fasola od momentu przygotowania stanowisk i zasiewu do zbioru jest w całości kontrolowany i nadzorowany przez nasz dział agro. Posiadamy własne kombajny do zbioru grochu, fasoli i kukurydzy.

  Od lat najważniejsza jest dla nas jakość i bezpieczeństwo naszej produkcji

  W całym procesie produkcyjnym od momentu pozyskiwania surowca do dystrybucji wyrobów gotowych przykładana jest szczególna uwaga do zapewnienia bezpieczeństwa produktu.Posiadamy standardy jakości ISO 22 000, BRC i IFS oraz system zarządzania wg. ISO 9001. Wszystkie wprowadzone w firmie systemy są certyfikowane corocznie przez TÜVRheiland